แก้วโรงเรียน

"แก้วโรงเรียน"
แก้วพรีเมี่ยม ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเรียนรู้ 
บ้านหลังที่สองของวัยศึกษา
การริเริ่มและพัฒนาองค์ความรู้ได้เริ่มต้นขึ้น
ณ ที่แห่งนี้...
 
" โรงเรียนของพวกเรา "
 
"ขอขอบคุณ" ที่ให้เราคิดถึงโรงเรียนร่วมกัน
www. G L A S S P R E M I U M S H O P .com
Visitors: 19,291