STANDARD

กล่องแก้วใสพร้อมส่งจากโรงงาน ดีไซน์สวยงาม มีความปลอดถัยในการจัดส่ง มีทั้งแบบกล่อง Outher และ Inner
- กล่อง Outher (กล่องบรรจุกล่องใหญ่ด้านนอก)ที่สามารถบรรจุแก้วตั้งแต่ 72-144 ใบ 
- กล่อง Inner (กล่องบรรจุด้านใน)ที่สามารถบรรจุแก้วตั้งแต่ 6-12 ใบ
Visitors: 19,291