ICE COOL glass

"ไอซ์ คูล กลาส"
 
แก้วน้ำดีไซน์เฉพาะที่สร้างสรรค์ความรู้สึกย้อนยุค
โดดเด่นในรูปลักษณ์ที่แปลกตา
ช่วยเพิ่มรสชาติของชีวิตในกิจกรรมที่น่าหลงใหล
 

 • แก้วสกรีน
  Ice Cool Glass UG-344 Capacity: 140 ml. Specification:TD.64 mm., BD.40 mm.,Height.79 mm. ScreenArea: - Packing: 12/144 (16.2 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-3646

 • แก้วสกรีน
  Ice Cool Glass UG-326 Capacity: 190 ml. Specification:TD.79 mm., BD.37 mm.,Height.82 mm. ScreenArea: - Packing: 6/72 (11.7 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-3646

 • แก้วสกรีน
  Ice Cool Glass UG-112 Capacity: 220 ml. Specification:TD.75 mm., BD.48 mm.,Height.90 mm. ScreenArea: - Packing: 12/144 (25.7 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-3646

 • แก้วสกรีน
  Ice Cool Glass UG-103 Capacity: 285 ml. Specification:TD.77 mm., BD.52 mm.,Height.120 mm. ScreenArea: - Packing: 72 (18.5 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-3646

 • แก้วสกรีน
  Ice Cool Glass UG-314 Capacity: 295 ml. Specification:TD.68 mm., BD.57 mm.,Height.138 mm. ScreenArea: 201x70mm. Packing: 12/72 (21 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-3646 ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 19,305