CONICAL glass

"โคนิคอล กลาส" แก้วทรงสูงที่ใช้ประโยชน์ได้มากมาย มีความจุเครื่องดื่มได้มาก เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม เพราะสามารถใส่เครื่องดื่มได้อย่างหลากหลาย ทั้งน้ำผลไม้ และลองดริ้งค์ก็ดูดี


  • แก้วสกรีน
    Conical Glass UG-320 Capacity: 260 ml. Specification:TD.69 mm., BD.49mm.,Height.134 mm. ScreenArea: 238x40 mm. Packing: 6/72 (18.1 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-3646 ...

  • แก้วสกรีน
    Conical Glass UG-321 Capacity: 375 ml. Specification:TD.77 mm., BD.55 mm.,Height.145 mm. Screen Area: 213x35 mm. Packing: 6/72 (21.51 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-36...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 19,292