HEXAGON glass

"เฮคซากอน กลาส"
แก้วน้ำรูปทรงแปลกตา โค้งมนไม่เหมือนใคร มีหลายขนาด
และความจุแล้วแต่ความต้องการในการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน หน่วยงานราชการ ร้านอาหาร 

  


  • แก้วสกรีน
    Hexagon Glass UG-328 Capacity: 225 ml. Specification:TD.72 mm., BD.52 mm.,Height.83 mm. ScreenArea: 220x58 mm. Packing: 6/72 (13.5 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม: 086-456-3646...

  • แก้วสกรีน
    Hexagon Glass UG-336 Capacity: 295 ml. Specification:TD.78 mm., BD.52 mm.,Height.90 mm. PrintArea Color: 238x60 mm. Packing: 6/72 (13.5 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-...

  • แก้วสกรีน
    Hexagon Glass UG-335 Capacity: 280 ml. Specification:TD.66 mm., BD.48 mm.,Height.124 mm. PrintArea Color: 201x100 mm. Packing: 6/72 (20 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติม:086-465-...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 19,291