กล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (สีขาว) แพ็คคู่

กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (แพ็ค 2 ใบ)

เหมาะสำหรับ  UG-112, UG-326, UG-327, UG-328, UG-338, UG-341, UG-350, UG-356, UG-359, UG-361, UG-380  และ UG-384

Visitors: 19,291