กล่องทรงจัตุรัส (สีขาว) แพ็คเดี่ยว

กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (แพ็ค 1 ใบ)

เหมาะสำหรับ  UG-104, UG-112, UG-326, UG-327, UG-338, UG-341, UG-350, UG-356, UG-359, UG-361, UG-380 และ UG-384

Visitors: 19,291