กล่องทรงสูง (สีน้ำตาล) แพ็คคู่

 

กล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง (แพ็ค 2 ใบ)

เหมาะสำหรับ UG-305, UG-335, UG-342 และ UG-381

Visitors: 19,291